Duyuru Arşivi

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2015-2016  EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME  TAKVİMİ
TARİH YAPILACAK İŞLEM
10 Ağustos 2015 - 02 Eylül2015       Destekten Yararlanmak isteyen Özel Okulların MEBBiS Üzerinden Başvuruları
10 Ağustos 2015 - 02 Eylül2015 Destekten Yararlanmak isteyen Öğrencilerin e-OkulÜzerinden Başvuruları
03 Eylül2015 Tercih işlemi Yapacak Öğrencilerin ilanı
04 -10 Eylül2015 Öğrencilerin Tercih işlemleri
11 Eylül2015 Yerleştirme Sonuçlarının ilanı
14-21 Eylül2015 Nakil ve Kesin Kayıt işlemleri
22 Eylül2015 Ek Yerleştirme Sonuçlarının ilanı
22-30 Eylül2015 Ek Yerleştirme Kayıt işlemleri

NOT :Başvuruları okulumuzdan yapmanız gerekmektedir.
DESTEKTEN YARARLANMAK iSTEYEN ÖĞRENCi VELiLERiNiN/VASiLERiNiN YAPACAKLARI İŞLEMLER.

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, eOkuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir

ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecekti

d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

e) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

31 Ağustos,2015-Perşembe